აუდიტი

2017 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი
2016 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი
2015 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი
2014 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი
2013 წლის ორგანიზაციულ-ფინანსური აუდიტი
2012 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი
2011 წლის ფინანსურ-ორგანიზაციული აუდიტი

კვლევები