პუბლიკაციები

მიგრაციის სფეროში მთავრობის მიერ განხორციელებული აქტივობების ანგარიში
რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ?
კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2018-პროექტები
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის_საინფორმაციო ბროშურა
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის ანგარიში 2017
მიგრანტის პირველი ნაბიჯები-სახელმძღვანელო
საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერა
რა შემთხვევაში შემიძლია გამოვიყენო კომპანიაში არსებული საჩივრის მექანიზმი?
სახელმძღვანელო ბროშურა „დასახლების საერთო კრება“
ბიზნეს კატალოგი
ბიზნესის დაწყება სომხეთსა და საქართველოში _სახელმძღვანელო
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი - სამოქალაქო ორგანიზაციების შეფასებები
რუსთავის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი: არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება
გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
ქვემო ქართლის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
მცხეთა - მთიანეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
სათემო მობილიზაცია - დამხმარე სახელმძღვანელო
თანამონაწილეობითი დაგეგმარება
ევროკავშირის საგზაო რუკები სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის
G-PAM საბაზისო კვლევის ანგარიში
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
დმანისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
რეკომენდაციები თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებით
დღის წესრიგი_საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი
ეროვნული უმცირესობების სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი
მემორანდუმი CiDA-სა და MRDI-ის შორის
პროექტის ციკლის მართვის დებულება
ნიუსის შექმნა

წლიური ანგარიში